Giường tầng thấp màu trắng có giường tầng trên rộng 1m6